Bostadsbyggandet i Sverige

Prognosen ”Bostadsbyggandet i Sverige” har tagits fram av Prognoscentret AB på uppdrag av TMF, och är ett komplement till den månadsvisa statistikredovisningen för småhusbyggandet.
 
Småhusbyggandet står för nästan hälften av bostadsbyggandet i Sverige och i den här prognosen tittar vi specifikt på förutsättningar för småhusbyggandet.Analyserna fördelas på småhus och flerbostadshus på riksnivå och visar den förväntade utvecklingen för byggandet till och med 2010. Prognosen uppdateras 2 gånger per år.

 

Relaterad information:

Bostadsbyggandet i Sverige maj 2008

Bostadsbyggandet i Sverige oktober 2007


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se