TMF i siffror

Publikationen TMF i siffror innehåller samlad statistik med kommentarer om branschens utveckling. Sammanställningen utkommer två gånger/år.

TMF-i-siffror-1-2016-185250Här hittar ni uppgifter om export och import, om bostadsbyggandet, om trähusproduktionen, om produktion av möbler och köksinredningar, dörrar, fönster och trägolv, samt trappor, list och limfog och om träskiveindustrin.

I varje upplaga återkommer en marknadsrapport som TMF har tagit fram tillsammans med Prognoscentret. Denna speglar byggandet av bostäder och övriga hus. Den övriga statistiken i TMF i siffror sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

För mer information:

Yvonne Identeg
08-762 72 19
E-post: yvonne.identeg@tmf.se


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se