Trähusbranschen

Under 2014 påbörjades nybyggnad av bostäder med sammanlagt cirka 38 500 bostadslägenheter. Av dessa var 8 400 småhus och 30 100 lägenheter i flerfamiljshus. Totalt ökade bostadsbyggandet med 27 procent under 2014. För påbörjade småhus var ökningen 27 procent och för påbörjade lägenheter i flerbostadshus var ökningen 26 procent. (Källa: SCB Bostadsbyggandet.)

För att ladda ner publikationen till höger krävs medlemsinloggning.

 


Dokument

Trähusbranschen 2015 (för 2014).pdf
Trähusbranschen 2014 (för 2013).pdf
Trähusbranschen 2013 (för 2012).pdf
Trähusbranschen 2012 (för 2011).pdf
Trähusbranschen 2011 (för 2010).pdf
Trähusbranschen 2010 (för 2009).pdf

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se