TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Träandel - flerbostadshus

Antalet nybyggda lägenheter med stomme av trä var i stort sätt oförändrat med 1 691 lägenheter under 2014. Andelen minskade från 10,1 procent till 8,8 procent under 2014 jämfört med 2013.

Tabellen nedan, (1) visar antal nybyggda lägenheter i ordinära flerbostadshus och respektive andel för stomme av trä, betong, stål och annat under åren 2007 till 2014.


Träandelstabell 1 2007-2014 440

Diagrammet (2) visar antal nybyggda lägenheter med stomme av trä 2007-2014.

Träandelstabell 2 2007-2014 440

Uppgifterna baseras på nyproduktion av ordinära bostadshus och därmed ingår ej speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter.

 


Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se