TMF. Länk till startsidan för webbplatsen.

Statistik

Här hittar du fakta om trä- och möbelindustrin med bland annat statistik samt information om industrins struktur.

Publik statistik från Trä- och Möbelföretagen - som TMF i siffror samt Trähusbarometern - hittar du under Statistiska publikationer i menyn till vänster. De siffrorna är tillgängliga för alla - även icke-medlemmmar i TMF.
Även generell branschstatistik är öppen för alla - se menyn till vänster. Materialet får gärna citeras om källan anges

När det gäller specifik branschstatistik för olika produktgrupper - kvartalsrapporter, marknadsrapporter eller exportsiffror - krävs dock medlemsinloggning.


Kontakt

Yvonne Identeg, 08-762 72 19

Yvonne Identeg OB 1120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se