Våra bransch- och produktgrupper:   Dörrar Fönster   TMF_Kokbadrum_50 TMF_Mobler_50 TMF_Specialinredningar_50 TMF_Tragolv_50 TMF_Trahus_50 TMF_Trappor_50 TMF_Traskivor_50

 

Kök & Bad

Kök- och Badrumsgruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett 10-tal konkurrensneutrala frågor på sin agenda och viktigast är lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

TMF_Kokbadrum_60Gemensamma angelägenheter diskuteras vid årliga gruppmötena – cirka fyra stycken. Mötena utmynnar ofta i att man utser arbetsgrupper för att driva angelägna projekt, t ex konsumentavtal och maskininstallation.

Huvuddelen av de större företagen deltar på de ledande mässorna i Sverige; Stockholm Furniture Fair, Nordbygg samt Hem och Villa. TMF medverkar till att optimera medlemmarnas exponering.

I samarbete med TMF-Prognoscentret sammanställs fortlöpande adekvat statistik för Kök och Bad.

Säkra köket mot vattenskador
Säker vatten har - tillsammans med branschföreträdare från försäkringsbolag, byggentreprenörer, branschorganisationer och köksföretag inom TMF - tagit fram en enkel broschyr som beskriver goda exempel på fuktsäkra lösningar för kök. Observera att detta inte är några nya branschregler från Säker vatten utan en hjälp för den som vill minska risken för fuktskador i kök.
Ladda ner och läs broschyren

Medlemsinloggning
Via medlemsinloggningen kommer du åt specifikt material inom kök & badgruppen - det gäller bl a olika konsumentavtal (se menyknappen till vänster).
 


Kontakt

Jenny Andersson, 08-762 72 58

Jenny Andersson OB 2120150

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se