Du länkas nu vidare till: http://www.tmf.se/press/pressmeddelanden/trahusbarometern-trots-kraftig-okning-av-det-totala-bostadsbyggandet-sjunker-andelen-smahus

Sök


TMF - Trä- och Möbelföretagen

Besöksadress: Storgatan 19
Postadress: Box 55525, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 72 50
Fax: 08-762 72 24
E-post:
info@tmf.se